Prawda i Społeczeństwo – Kraśnik

Temat: [BielskoB i Beskidy] Inwestycje drogowe
w ciągu drogi ekspresowej - 2 szt. (prefabrykowane rurowe), 1 tunel dla pieszych w ciągu ul. Czereśniowej, 2 kładki technologiczne o konstrukcji stalowej, 1 kładka dla pieszych. 3. Urządzenia ochrony środowiska: ... wygrodzenia. 5. Przebudowa i budowa oświetlenia drogowego. 6. Przebudowa i budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, w tym: kanalizacja sanitarna i deszczowa, linie elektroenergetyczne, linie telekomunikacyjne, gazociągi, wodociągi, przebudowa urządzeń kolejowych w tym...
Źródło: forum.gkw24.pl/viewtopic.php?t=96Temat: Droga DK4/A4
ramowych z półkami dla zwierząt, 14 szt. przepustów z rur z blachy falistej oraz 45 szt. przepustów z rur PEHD pod drogami poprzecznymi i dojazdowymi, budowę 12 szt. przepustów żelbetowych rurowych (w tym jeden podwójny) pod drogami poprzecznymi, 3 szt. przepustów żelbetowych rurowych na węźle "Bochnia", 52 szt. przepustów żelbetowych rurowych pod drogami dojazdowymi oraz 56 szt. przepustów z rur PEHD pod ... projektowaną drogą: a) linie energetyczne napowietrzne i kablowe nN, SN oraz napowietrzne WN, b) linie oświetlenia drogowego, c) stacje transformatorowe, d) linie teletechniczne napowietrzne, kablowe oraz kanalizacje telekomunikacyjne, e) kolejowe linie SRK, f) trakcje kolejowe, g) linie energetyczne kolejowe, h) linie teletechniczne kolejowe. W ramach zadania zaprojektowano Miejsca Obsługi Podróżnych: MOP III Kłaj oraz MOP II Stanisławice. W ramach niniejszego zamówienia przewidziano...
Źródło: kwk.vot.pl/viewtopic.php?t=49


Temat: Droga DK4/A4
żelbetowej monolitycznej , •mosty autostradowe - 3 szt. (2 szt. o konstrukcji z belek prefabrykowanych "T", jeden o konstrukcji żelbetowej sprężonej), •mosty w ciągu drogi zbiorczej - 4 szt. (jeden o konstrukcji żelbetowej sprężonej, 3 szt. o konstrukcji z belek prefabrykowanych "T" , •przejścia dla zwierząt - 2 szt. o konstrukcji z belek prefabrykowanych "T" , - budowę 20 szt. przepustów żelbetowych ramowych pod autostradą z półkami dla zwierząt, - budowę 5 szt. przepustów żelbetowych rurowych na węźle "Wierzchosławice", - budowę 40 szt. przepustów żelbetowych rurowych pod drogami dojazdowymi, - budowę 15 szt. przepustów żelbetowych rurowych i 1 szt. przepustu żelbetowego ramowego pod drogami poprzecznymi, - budowę kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających, - przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i sieci drenarskiej, - przebudowę sieci ... e) kolejowe linie SRK, f) trakcje kolejowe. W ramach zadania zaprojektowano Miejsca Obsługi Podróżnych: MOP I Mokrzyska oraz MOP I Bagno. W ramach niniejszego zamówienia przewidziano budowę: - budynków WC, -...
Źródło: kwk.vot.pl/viewtopic.php?t=49