Prawda i Społeczeństwo – Kraśnik

Temat: Dyżur Dydaktyczny
Najłatwiej chyba wyjaśnić, co to jest oksymoron. Oksymoron to, łopatologicznie mówiąc, łączenie ze sobą dwóch wyrazów o całkowicie przeciwstawnych znaczeniach (np. gorący lód) i najczęściej jest to połączenie rzeczownika i przymiotnika, albo czasownika i przysłówka (np. spiesz się powoli). Czyli oksymoron jest krótki i zwięzły. Antyteza to połączenie w jedną całość dwóch całkowicie przeciwstawnych określeń. Na przykład, jak u Kochanowskiego w trenach:...
Źródło: forum.mirriel.net/viewtopic.php?t=2420Temat: Pomnik bolszewików w Ossowie
Jeśli już czerwoni musieli słowo "sowietskij" po wojnie tłumaczyć, to powinni wiedzieć, że w języku polskim nie tworzy się przymiotnika od czasownika "radzić", tylko od jego synonimu "doradzać"- a więc poprawnie powinno być "doradczy" (a nie "radziecki"). A więc ZSRD- Związek Socjalistycznych Republik Doradczych, a może- skoro już tak tłumaczymy, to tłumaczmy na maksa: Związek Socjalistycznych Rzeczypospolitych Doradczych. Analfabetyzm. Rady (rzeczownik, M. l.m.) to organy władzy państwowej, od lokalnych - Rad (Sowietów) Deputowanych Robotniczych i Żołnierskich (później nazwane chyba Radami Deputowanych Pracujących), do Rady Najwyższej. Stąd też określenie "Kraj Rad". T.
Źródło: forum.michalkiewicz.pl/viewtopic.php?t=19015


Temat: Trochę o gramatyce
A jak juz jestesmy przy gramatyce, (bo jakos dziwnie poczulam glod wiedzy) to moze mala lekcja na temat czesci mowy (tak sie to nazywa??)?? Hhmmm. Potrafie wymienic; rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, zaimki, przyimki, przyslowki, liczebniki (wiecej grzechow nie pamietam).. Dobrze, to będzie lekcja pierwsza. Nowy wątek, bo tam jednak ciągniemy przecinki i duże litery. Lekcja pierwsza, czyli RZECZOWNIK. Rzeczownik, wbrew nazwie, nie określa tylko rzeczy. Nazywa też ludzi, stany, cechy i czynności. A tak. Bo rzeczowniki to też: chodzenie, śpiewanie, granie, spanie - są to tzw rzeczowniki odczasownikowe, często mylone z czasownikiem; białość, jasność, mądrość, wierność - to rzeczowniki abstrakcyjne nazywające stany i cechy; Rzeczownik to część mowy odmnienna (przez przypadki, liczby i rodzaje). Dotyczy to również słów obcego pochodzenia. Odmieniamy je w zgodzie z...
Źródło: kobiety-kobietom.com/forum/viewtopic.php?t=2236


Temat: Łamacz kodów obcych
ze wskazaniem przymiotników, które zazwyczaj znajdują się przy rzeczownikach. Jako że poszczególne języki mają różną składnię, Brytyjczyk uwzględnił ich w bazie danych aż 60. Autor: Anna Błońska interia
Źródło: nedds.pl/index.php?showtopic=130548


Temat: Cztery Pytania
skojarzenie - czasownik, rzeczownik, przymiotnik - cokolwiek np. koń - zły, biegnie) a. pies b. kot c. szczur d. kawa e. morze Pomyśl o ludziach z którymi się znasz i porównaj...
Źródło: gadaczka.pl/viewtopic.php?t=584


Temat: Reguły, zasady rymowane
Rymowane części mowy same wejdą ci do głowy ÄŹżź ÄŹżź ÄŹżź Nazwa rzeczy to rzeczownik: gwóźdź, stół, szklanka, strug, kątownik. ÄŹżź Przymiotnikiem - przymiot określ: szkolny, miejska, kwaśne, mokre. ÄŹżź Cyfrę - liczebnikiem zastąp: pięć, sto, piątą, jedenastą... ÄŹżź Zaimek - zamiast "imienia": "ona" - to kra, kość lub Henia. ÄŹżź Czynność się odbywa w czasie, stąd czasownik: pasłeś, pasiesz... ÄŹżź Przysłówka ... Ania. ÄŹżź Hej! Bums! Hola! - słowem dzikim wykrzykujesz wykrzykniki.. ÄŹżź ÄŹżź ÄŹżź Kto? co? - o rzeczownik pytaj: Uczeń, Stach, gramofon, płyta. ÄŹżź Jaki? który? - żółty, słodki; Czyj - państwowy. To przymiotnik. ÄŹżź Liczebniku, właź w nasz wierszyk! Ile? - jeden. Który? - pierwszy. ÄŹżź Ja, ty jakiś, nigdzie, wielu - to zaimki przyjacielu. ÄŹżź Co ktoś robi? Co się dzieje? Czasowniki: śpiewa, dnieje. ÄŹżź Jak? Gdzie? Kiedy - toprzysłówek: Ładnie, blisko, dziś. Dość słówek. ÄŹżź Znajdź przyimki przy imionach: Z Jankiem, w Stachu, do Szymona. ÄŹżź Spójnik spaja doskonale Słowa,...
Źródło: samouczek.foreo.pl/viewtopic.php?t=25


Temat: Kiedy "nikt" ? :)
... post ma a się mądrzy... ). Po pierwsze: nie jesteśmy (a przynajmniej ja nie jestem) w stanie stuprocentowo określić do czego odwoływać ma się tytuł. Mogę jednak przypuszczać, że chodzi, jak...
Źródło: nocarz.pl/forum/viewtopic.php?t=171


Temat: Participium Praes. act w abl- i cze e?
" />Participia, które po polsku nazywają się IMIESŁOWAMI, czyli mają coś z IMIENIA (z rzeczownika) i coś ze SŁOWA (z czasownika) to takie dziwaczne twory, które należą częściowo do morfologii nominalnej, częściowo do werbalnej. Innymi słowy participium praesentis activi może odpowiadać na pytanie "jaki?" (i wtedy traktujemy je jak przymiotnik), lub na pytanie "co robiący?" (i wtedy traktujemy je jak rzeczownik). W konkretnym zdaniu: participium pełni niejako funkcję przymiotnika, gdy oznacza CECHĘ rzeczy lub osoby, którą określa. Natomiast participium pełni niejako funkcję czasownika, gdy oznacza CZYNNOŚĆ, którą w danym momencie osoba lub rzecz...
Źródło: lacina.info.pl/forum/viewtopic.php?t=1664


Temat: Albativus absolutus tłumaczenie zdań, pomocy
gdy orzeczeniem miałby być czasownik esse) 6. Po pokonaniu wrogów żołnierze powrócili do obozu. ( Żołnierze zwyciężywszy wrogów wrócili do obozu.) Part. Perf. Pass. 7. Chłopiec w (podczas) twojej obecności będzie ... przez nielicznych. Part. Praes. Act. 14. Bello finito mulieres Romae deis gratias agebant Po zakończeniu wojny kobiety w Rzymie dziękowały bogom. Romae to locativus, nie jest określeniem do bogów. Part. Perf. ... gwiazdy uciekają fugiunt pochodzi od czasownika fugio, ire (uciekać) nie od fugo, are (zmuszać do ucieczki) Part. Praes. Act.
Źródło: lacina.info.pl/forum/viewtopic.php?t=3105


Temat: proszę o sprawdzenie i ewentulną korektę
zgodzie z rzeczownikiem, który określa, niestety hic, które napisałeś, nie wyraża tej zgody. Trzeba je jakoś zmienić, żeby pasowało do epistulam. c. Eius - jaki to przypadek? Czy po polsku również ... Tam - ibi. Samo quo zaś znaczy dokąd, więc nie pasuje nam tu. Jeśli pamiętamy, że a jest przyimkiem i łączy się z pewnym określonym przypadkiem (jakim?) i żadnym innym, to ... nazw miast i wiedzieli, że pewne przypadki określają pewne stosunki: Romam - do Rzymu, więc Romae -? Co do liber, to jako przymiotnik oznacza rzeczywiście wolny, tutaj jednak z powodu pierwotnego błędu całego zdania trudno było spostrzec, że liber jako rzeczownik oznacza coś innego. Tym bardziej, że mamy potem editus est (nie editum), od czasownika e-do, który kojarzymy po polsku na przykład...
Źródło: lacina.info.pl/forum/viewtopic.php?t=4533


Temat: Prośba o przetłumaczenie kilku zdań.
czasowników. narrat - 3 os. sing. Preasens, activi placent - 3 os. sing. Preasens, activi gaudet - 3 os. sing. Preasens, activi dixit - 3 os. sing. Indicativus, activi scripserunt - 3 os. plur. ... nie wiem Zadanie 2. Określ przypadek, liczbę, deklinację 5 dowolnych rzeczowników. lingua - Nom. sing. dekl. I tabula - Nom. sing. dekl. I puer - Nom. sing. dekl. II magister - Nom. sing. dekl. II libros - Gen. plur. dekl. II Zadanie 3. 4 czasowniki napisz w passivum w tej samej osobie, liczbie. narrat - narratur placent - ... proverbia Latina dixit. Proverbia Latina a magistrum pueris dixitur. Zadanie 5. Napisz wszystkie czasowniki w Infinitivum Activi i przetłumacz je. narrat - narrare, że mówię scriptae - scribere, że piszę placent - placere, że cieszę się gaudet - gaudere, że podobam się dixit - dicere, że mówię habeo - habere, że posiadam Zadanie 6. Do 5 dowolnych rzeczowników dodaj przymiotniki III deklinacji...
Źródło: lacina.info.pl/forum/viewtopic.php?t=2641


Temat:
a, da, di z rodzajnikami określonymi, rodzaj i liczba przymiotnika, zgodność przymiotników z rzeczownikami i czasownikiem essere, wyrażenia bezosobowe, formy trybu rozkazującego czasowników regularnych, przeczenie w trybie rozkazującym, nie akcentowane zaimki osobowe, tworzenie czasu teraźniejszego czasowników -are,- (z VAT)ere,- (z VAT)ire, liczebniki, zaimki wskazujące, czas przyszły, czas przyszły prosty, tworzenie czasu przeszłego, godziny, stopniowanie przymiotników, porównania, nieregularne formy stopni przymiotników, miesiące. Ilość...
Źródło: laplinka.pl/index.php?showtopic=8359


Temat: Angielski gramatyka - aplikacja na SE
every ---------- Lesson 8 Possessive Case – postac dzierzawcza rzeczowników ---------- Lesson 9 Useful Phrases – Przydatne wyrazenia Possessive Forms – Formy dzierzawcze ---------- Lesson 10 Object Personal Pronouns – zaimki osobowe Imperative – tryb rozkazujacy ---------- Lesson 11 Present Simple Tense – Czas terazniejszy prosty ---------- Lesson 12 Present Continuous Tense – Czas terazniejszy ciagly ---------- Lesson 13 Okreslenia ilosci: much, many, a lot of, a little, a few etc. Zestawienie czasów Present Continuous i Present Simple ---------- Lesson 14 Prepositions Zestawienie slów pytajacych ---------- Lesson 15 Adjectives and adverbs – przymiotniki i przyslówki ---------- Lesson 16 Past Simple tense – czas przeszly prosty Forma czasownika „to be” w czasie przeszlym ---------- Lesson 17 Modal verbs – czasowniki modalne: CAN, COULD, MUST ---------- ... przymiotników krótkich Comparative and superlative of long adjectives – stopniowanie przymiotników dlugich Comparative and superlative of irregular adjectives – stopniowanie przymiotników nieregularnych ---------- Lesson 26 Comparative and superlative of adverbs – stopniowanie przyslówków Comparative and superlative in context – konstrukcje z uzyciem stopniowania przymiotników i przyslówków ---------- Lesson 27 Present Perfect Tense Past participles of irregular and regular verbs ---------- Lesson 28 Okreslenia czasu Present perfect - already, yet, just, for, since ---------- Lesson 29 Word formation – budowanie rzeczowników. ---------- Lesson 30 Word formation – budowanie czasowników ---------- Lesson 31 Word formation – budowanie przymiotników ---------- ---------- [b]Grammar Powtórzenie z gramatyki ---------- [size=8]Pozdrawiam Italiano
Źródło: centrumse.pl/forum/index.php?showtopic=6934


Temat: Sita Learning System - Niemiecki podstawowy rar, *Pl
podawanie czasu, liczba mnoga 2, przeczenia (nicht, nein, nichts, kein), biernik, czasowniki modalne, rzeczowniki określające wagę, pojemność i wartość, przyimki z biernikiem (fĂźr, in, an, auf), forma grzecznościowa trybu rozkazującego, liczba ... Gramatyka: liczebniki główne powyżej 100, czas przyszły, celownik, zaimki wskazujące, czasowniki zwrotne, przyimki, czas przeszły dokonany, przymiotnik, liczebniki porządkowe, zaimek wskazujący, daty, stopniowanie przymiotników, rodzaje porównań, przyimek zwischen, zaimek nieokreślony jeder, jede, jedes, jemand/niemand, storna bierna, czas przeszły (Imperfekt), czasownik mĂśgen, zdania poboczne, zdanie okolicznikowe przyczyny, zdanie warunkowe, zdanie dopełnieniowe, zdanie przydawkowe, zwrot idiomatyczny - was fĂźr ein...?, zdanie okolicznikowe czasu -...
Źródło: shareosiol.com/index.php?showtopic=14208


Temat: Psychotesty .
... dopisz jedno określenie, które pierwsze przychodzi Ci na myśl w związku z nim (pierwsze skojarzenie - czasownik, rzeczownik, przymiotnik - cokolwiek np. koń - zły, biegnie) pies kot szczur kawa morze...
Źródło: forum.motox.pl/viewtopic.php?t=15318


Temat: Testz
... każdego z poniższych słów dopisz jedno określenie, które pierwsze przychodzi Ci na myśl w związku z nim (pierwsze skojarzenie - czasownik, rzeczownik, przymiotnik - cokolwiek np. koń - zły, biegnie) pies...
Źródło: forumodlotek.pl/viewtopic.php?t=132


Temat: Intymny rzeczownik - Jerzy Bralczyk
INTYMNY RZECZOWNIK – felieton na końcu języka MIŁOŚĆ w modlitwie zajmuje miejsce główne, miłość w propagandzie jest bezwstydnie wykorzystywana do zjednywania wyborców, miłość w reklamie rozmaicie pokazywana ma zachęcic do nabycia produktu. JERZY BRALCZYK Formalnie rzecz biorąc, miłość to zwykły, regularny rzeczownik odprzymiotnikowy, od przymiotnika miły mianowicie – jak złość od złego, a wdzięczność od wdzięcznego. Ale trochę się te słowa oddaliły od siebie, zwłaszcza gdy chodzi o intensywność emocjonalną: sympatyczny, ale dość mdły przymiotnik miły dziś może odnosić się niemal do wszystkiego, co wydaje się nam przyjemne i do każdego człowieka, wobec ... tak radującymi. Można nawet określać jako miłe czyjeś postępowanie, wcale nie prowadzące do akceptacji – miły to nie tylko ten, kogo lubimy, to także ten, który zachowuje się ujmująco. Miłością z ... następnie już niemal obraźliwe waść. Ale miłość przetrwała, jako nazwa najintymniejszej i najgłębszej relacji, jako najbardziej pożądanego stanu, uczucia, które nie może być letnie ani ciepłe, tylko gorące. Ciekawe, że czasownika odpowiedniego do miłość też nie ma, bo dawne miłować jest dziś wyraźnym archaizmem, podobnie jak rzeczownik miłowanie. Mamy za to czasownik kochać, którego regularny rzeczownik, kochanie, jest albo rzadkim określeniem czynności ... miłość, zaczyna tracić swoje głębokie, poważne znaczenie. Może pora na jakiś inny, mocny i zarazem intymny rzeczownik? ‟Wiedza i Życie”,WWW.wiz.pl/ 9 września 2010
Źródło: jogin.hopto.org/forum/viewtopic.php?t=1778


Temat: Trochę o zasadach pisowni polskiej :)
Części mowy: Rzeczownik - (kto, co?) np. Ania, drzewo Czasownik - (co robi, co robią itp.?) rysują, pisze Przymiotnik - (jaki, jaka, jakie?) - zły, ładna, brzydkie Przysłówek - (jak?) ładnie, szybko (Odmienione Osoby przez czasownik pisze) Osoby Liczby Pojedynczej (l.p) 1 os. Ja (piszę) 2 os. Ty (piszesz) 3. On/ona (pisze) Osoby Liczby Mnogiej 1 os. My (piszemy). 2 os. Wy (piszecie) 3 os Oni/one (piszą) Tak samo postępujemy z pozostałymi czasownikami. Błędy w formach Często popełnia się błędy w formach. Spotkałam to, w grze forumowej na przymiotniki. Ktoś napisał drzewo, a drugi daje 2 przymiotniki, by drzewo określić. Niestety, dawał do drzewa: ładna, wiosenny np. Takie coś nie może się powtarzać! PODOBNIE JAK TO: Mama zrobił mi ciasto, a poprawna pisownia to: ... pisownia polska Z tym też są błędy. UWAGA! NIE z: czasownikami piszemy osobno, np. nie pije, nie je; przymiotnikami RAZEM, np. nieładna, nieczuły przysłówkami RAZEM,np. niekształtnie, niedaleko I UWAGA na wyraz...
Źródło: rozrywka-humor.forumex.pl/viewtopic.php?t=86


Temat: key word transformations
tej części zdania czasownik, czyli orzeczenie. Do słowa "difficulty" w tym kontekście pasuje "have" ("mieć trudność"). Ponieważ czas jest przeszły, trzeba to orzeczenie wstawić w odpowiedniej formie - "had difficulty". Na ... mieć ochotę na coś) To dość proste, o ile zna się wyrażenie "to feel like sth" i wie, że w miejsce "sth" musi wejść sth - coś - czyli czasownik w ... wystarczy spojrzeć na słowo "worst", po czym stwierdzić, że jest przymiotnikiem (pamiętając, że jest w stopniu najwyższym i trzeba do niego dodać "the"!), a przymiotniki mają w zwyczaju określać rzeczowniki. Potem spojrzeć na rzeczownik "cook" - kucharz - a później na pierwsze zdanie, w którym wyraźnie stwierdzone jest, że nikt nie gotuje gorzej od tego brata. Potem dodać dwa do dwóch i wyjdzie, że "najgorszy kucharz" to wcale nie takie złe określenie na tę osobę, więc "Your brother ... the worst cook I have ever met". Wyjaśnianie, co trzeba zrobić dalej, byłoby policzkiem ... znowu trzeba wstawić najbliższą rzeczownikowi formę gerund (-ing) od "przypominać sobie", czyli "remembering". (Zauważ, że w polskich zdaniach jest całkiem podobnie - "oblizywanie" i "przypominanie" to rzeczowniki odczasownikowe). 5. My parents...
Źródło: forum.dict.pl/viewtopic.php?t=13831


Temat: Thief: Złowieszcze cienie - 16 listopada w sklepach!
określeniem wszelkiego rodzaju podłości. Oczywiście, "taffer" przywodzi natychmiast na myśl słowo "taff", czyli obraźliwe określenie Walijczyka, i dzięcięcą rymowankę: "Taffy was a Welshman, Taffy was a thief". Tak, THIEF. W grze (w zależności od tego, kto i kiedy to mówi) może się odnosić do złodzieja, głupca, Szachraja itp. Niestety, jak zauważyliście, ten rzeczownik bardzo płynnie przechodzi w inne części mowy, co stawia nas przed poważnym problemem. "Taff" może być czasownikiem (John taffed Mary; Mary was taffed by John); przysłówkiem (Mary is so taffing interested in John); rzeczownikiem (Mary is a terrific taff); przymiotnikiem...
Źródło: thief-forum.ehost.pl/viewtopic.php?t=2793